Front-end Developer

Location: Poznań,

Cognifide od 2005 roku tworzy aplikacje internetowe, oparte o CMS: Adobe Experience Manager i Sitecore Experience Platform dla znanych marek: Ford, Lincoln, Shell, Colgate-Palmolive czy Telegraph. Jesteśmy częścią globalnej grupy WPP. Warstwę prezentacyjną aplikacji webowych i mobilnych tworzą kreatywni ludzie z zacięciem do innowacji – nasz zespół UI. Czy Ty też masz nieograniczoną wyobraźnię?

Mamy dla Ciebie miejsce w naszym zespole!

Dołącz do nas jako Front-end Developer

 

Pracując w naszym zespole UI będziesz:

 • Korzystać z systemu kontroli wersji Git,
 • Używać narzędzi Atlassian (JIRA, Confluence, Stash),
 • Pracować w metodyce Scrum,
 • Używać Front Runnera - naszego autorskiego rozwiązania służącego do automatyzacji pracy, opartego o Webpack,
 • Mieć dostęp do profesjonalnych serwisów testów “cross-browser” (dysponujemy własnym mobile labem),
 • Korzystać z dobrych praktyk, jak code review, pair programming oraz regularne design sessions.

 

 

Liczymy, że do naszego zespołu wniesiesz:

 • Znajomość HTML5, CSS3 i JavaScript oraz chęć dalszego pogłębiania wiedzy z tego zakresu,
 • Umiejętność tworzenia wydajnego, skalowalnego kodu,
 • Pasję i chęć ciągłego rozwoju,
 • Nastawienie na współpracę w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i czytanie specyfikacji technicznej (poziom min. B1).

Twoim dodatkowym atutem będzie wiedza z obszaru:

 • Responsive Web Design, Adaptive Web Design, Mobile First,
 • Obiektowych wzorców projektowych i frameworków MV*,
 • Współpracy z zewnętrznymi agencjami interaktywnymi.

W zamian za Twoje zaangażowanie proponujemy Ci:

 • Pracę w projektach dla dużych, rozpoznawalnych klientów: Virgin Media, Telegraph, Chivas, Penguin Random House, Royal Bank of Scotland,
 • Wsparcie inicjatyw pracowników (jedną z nich jest Frontownia, 
 • Pracę w projektach wykorzystujących Angular, React, Webpack, Gulp, node.js oraz wewnętrzne szkolenia z tych technologii,
 • Realny wpływ na decyzje techniczne w projektach,
 • Indywidualnie zaplanowaną ścieżkę rozwoju zawodowego, 
 • Możliwość wyboru platformy sprzętowej Mac/PC,
 • Budżet na szkolenia i konferencje w Europie oraz budżet socjalny,
 • Pakiet relokacyjny.
1st Column
Position
Name, Surname
E-mail
Telephone
2nd Column
Skype ID
Link to LinkedIn
Link to Github
Agreements
"I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the purposes of current and future recruitment processes, in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments)".
Agreement 2
Agreements